Kwant-obraz Pasji

Kwant-obraz Pasji to artystyczny asamblaż symboliczny.

Zbiera w całość moje magiczne symbole, które łączą kwantowy świat mojej Psyche z korpuskularną rzeczywistością materii.

Umieściłem go w piramidzie jako zobrazowanie Świętej Komnaty wewnątrz cielesnej świątyni Adama Kadmona.

Jest to miejsce, w którym umiera to, co stare, co już nie służy, a rodzi się Nowa Energia ekspansji i miłości Duszy dla Człowieka.

Jest tu energia Sowy Alicji, Jelenia Rotoro i okulary, które są przerwane, bo ludzki wzrok uwalnia się z ograniczeń widzialnego spektrum światła.

Kredki są niewinnością wewnętrznego dziecka, a pióro Jastrzębia to przejrzystość wynikająca z braku walki i poddaniu się prądowi Życia.

Jest też kilka innych symboli, ale pozostawiam je bez definicji, albowiem rzeczywistość to nie tylko elektromagnetyczne spektrum fotonowe, lecz równie istotnie nieokreśloność Ciemnej Energii – tego, co jeszcze niepoznane…

Kwant-obraz Pasji to łącznik między światami widzialnego i niewidzialnego. To kwintesencja łączenia tego, co ludzkie, z tym co z głęboko wewnętrznych wymiarów krystalicznych marzeń.

To takie czary.

Naturalne czary…

8 – to liczba Owocu Róży – Pasja Duszy – Urodzinowa Świeczka dla Nowej Prawdy Istnienia. Nieskończoność obrócona w materialne ramy ludzkiej egzystencji.

Taka zabawa… ale czy na pewno tylko zabawa…?

Serduszko ❤ dla wszystkich Merlinów Ciemności i Światła!