Jeżotywność Duszy

Oto kwintesencja LABart w postaci lampy z niebanalnym przekazem. Czym jest ów nastroszona pomarańczowymi kolcami jeżotywność?

Jest to naturalny mechanizm kreatywności zawarty w naszej ludzkiej psychice.

Gdyby przyjrzeć się polu energetycznemu człowieka podczas procesu twórczego, zauważymy że zmieniło się ono w porównaniu z jeszcze przed kilkoma minutami. Człowiek w swoim normalnym, nie-twórczym stanie ma dość obłe, nudne pole energetyczne. Lecz w momencie, gdy zaczyna tworzyć, pojawia się w nim dynamika. Energie zaczynają zmieniać swój ładunek i ekspansywność. Po kilkunastu minutach tworzenia, pole energetyczne artysty staje się właśnie jeżotywne! Nastroszone dynamicznymi kolcami, niczym tęczowy jeż.

W rzeźbie przedstawiłem to jako pomarańczowe kolce, ale oczywiście mogą one być postrzegane jako różne kolory.

Bycie w ogniu kreatywnej ekspresji sprawia, że człowiek, jego elektromagnetyczne energie i wszelkie inne, stają się dużo bardziej intensywne i pełne promiennego Światła.

Stąd właśnie pomysł na tą rzeźbę. Starą nudną lampę przemieniłem w symboliczną, konceptualną ekspresję Duszy.