Anioł Potencji

Potencja to kreatywność. Jest to moim zdaniem ostateczna wolność, jaką ma w sobie człowiek. Dzięki kreatywności, możemy stworzyć, co tylko zechcemy. Wystarczy się na nią otworzyć i zaufać sobie!

Anioł Potencji to symbol wymyślony przeze mnie, aby pokazać, że każdy z nas ma wewnątrz siebie energię kreatywności. Każdy z nas jest w jakiś sposób własnym aniołem potencji/kreatywności, a więc nie potrzebujemy żadnych zewnętrznych aniołów, bogów, czy mistrzów. Wszystko już mamy w sobie! Każdy jest własnym bogiem, aniołem i mistrzem.

Zamiast więc szukać pomocy, odpowiedzi i rozwiązań życiowych kwestii na zewnątrz siebie — wystarczy połączyć się z własnym wewnętrznym Aniołem Potencji i zaufać intuicja, która podpowiada, co i jak należy zrobić.

Przekornie dodałem aniołowi rogi, aby zaznaczyć, że bycie człowiekiem to nie tylko bycie grzecznym chłopcem/dziewczynką, który ślepo przestrzega wpojonych mu zasad. Mamy w sobie również rodzaj ostrości, odwagi, aby wyrażać siebie w pełni unikalność. Jest to symbol bycia autentycznym, wolnym od wszelkich zasad, ograniczeń i konformizmu społecznego.

Czasem zbuntowanie się przeciw wszelkim regułom jest właśnie tym, czego potrzeba, aby rozbudzić w sobie kreatywność i móc tworzyć to, czego naprawdę pragniesz — co czujesz w swoim Sercu Serc!

Wymiary: 150 x 20 x 30 cm

Materia: drewno sosnowe, farby olejne.